Постови

Слика савременог рада и компетенције за занимања

Слика
За ученике осмог разреда одржана је у четвртак 1.новембра 2018.године радионица на тему „Слика савременог рада и компетенција за занимања”.Радионицу су држале наставница математике Снежана Рајшић и наставница историје Бета Жига.Презентовале су кључне компетенције за занимања,а након презентације сви ученици су добили папире на којима су требали да запишу шта су запамтили и такође да размисле о својој сопственој листи кључних компетенција за занимања.

Увод у Професионалну оријентацију

Поштовани професионалци, координатори вршњачког тима у области програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, пред вама је програм радионица креиран са идејом да се ученици оснаже за активно учешће у промовисању програма Професионална оријентација, за иницирање активности и манифестација од значаја за унапређивање компетенције професионалне оријентисаности, као и за умрежавање са другим школама /вршњачким тимовима и партнерима на локалу.
Учествујући у овом програму, ученици ће моћи да :
• унапреде и обогате знања и вештине које ће им помоћи да организују акције усмерене
на промовисање програма Професионална оријентација за све актере школског
живота(ученике, наставнике, родитеље) и партнере ПО у локалној заједници (НСЗ, КЗМ,
Локална самоуправа, представници привреде, средње школе)
• буду оснажени да преносе сопствено искуство у области ПО вршњацима у својој и другим
школама и унапређују компетенцију професионале оријентације младих
• да мотивишу и подрже своје вршњаке д…